Customers

קנקון

הפקת קמפיין פתיחה לסניף ראשון לציון.

עמינח

הפקה וניהול – NU MEDIA PRODUCTION

דלתות פנדור

הפקת תשדירי קריינות ברוסית בלבד ללא גינג'ל– NU MEDIA PRODUCTION

Goodyear

הפקה וניהול – NU MEDIA PRODUCTION

OSHI OSHI

הפקה וניהול – NU MEDIA PRODUCTION

Scroll to Top