תיאטרון יידישפיל

תיאטרון יידישפיל

נו מדיה הפקה וניהול -קמפיין חסויות ברדיוס וקמפיין תשדירים ברוסית בפרוויה רדיו

מופע רצות אל הקוגל - קמפין חסויות ברדיוס


מופע עלמה ורות- קמפיין תשדירים בפרוויה


מופע מלבסקי - קמפיין תשדירים בפרוויה


מופע גוועלד קמפיין חסויות ברדיוס


Scroll to Top